ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit document legt de algemene gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden voor online verkoop van de SIENNAINSPO-website vast. Het surfen op de website en/of het kopen van een product via de website impliceert acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.


1.1 Eigendom van de Online Winkel

Het domein en de online winkel beschikbaar op www.siennainspo.com (hierna "online winkel" of "website" genoemd) is eigendom van Marisa Matos Unipessoal, met NIF 514812648 en houder van het handelsmerk SIENNAINSPO.

1.2 Toepassingsgebied

Zoals voorgesteld door de Algemene Voorwaarden, regelen ze het bezoek/navigatie en de verkoopoperaties en uitgevoerd in de online winkel, tussen elke natuurlijke persoon die deze gebruikt met een puur persoonlijke bedoeling, de eindconsument, zonder de bedoeling de artikelen door te verkopen die hij aankopen daar, en Siennainspo, als verantwoordelijke voor de online verkoop van uw producten via deze winkel

De gebruiker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zich ervan te onthouden de wetgeving te gebruiken voor activiteiten ten goede en goede gebruiken, of rechten en belangen van derden.

Siennainspo wordt beschouwd, en als intellectueel eigendom, beschermd door de wet op de industriële eigendom, zoals onderscheidende tekens, alle teksten, foto's en alle andere werken/werken gereproduceerde afbeeldingen of eigendommen in de online winkel, daarom is elke reproductie of weergave verboden. geheel of gedeeltelijk van dezelfde site of enig daarin aanwezig element.

1.3 Wijziging van deze voorwaarden

Siennainspo behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden vrij en op elk moment te wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zonder enige kennisgeving.

Het behoudt zich ook het recht voor om eenzijdig en op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de presentatie en inhoud van de website over producten, prijzen, promoties, commerciële voorwaarden en diensten te wijzigen. Deze aanpassingen zullen dienen om de website te verbeteren en tegelijkertijd de aan de gebruiker aangeboden diensten te verbeteren.

Ondanks alle aandacht die is besteed aan het samenstellen van de inhoud van de website, is het mogelijk dat informatie, teksten, grafische documenten en/of andere diensten fouten bevatten of onvolledig zijn. In deze situaties kan Siennainspo niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van de website, met inbegrip van virusschade of enige onnauwkeurigheid of onvolkomenheid van de informatie.

1.4 Handelsbeleid

De verkoop die ten grondslag ligt aan elke bestelling die door de klant wordt geplaatst, gebeurt onder eigendomsvoorbehoud, zodat de producten eigendom zijn van Siennainspo tot de effectieve en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

1.5 Productinformatie

Siennainspo houdt rekening met informatie over de essentiële kenmerken van producten door middel van technische beschrijvingen die door haar leveranciers worden gedeeld, en foto's die de op de markt gebrachte producten illustreren.

De afbeeldingen en foto's van de producten, hoewel ze zo betrouwbaar mogelijk proberen te zijn, zijn illustratief, dus de klant moet rekening houden met de hypothese dat er verschillen zijn in kleur, uiterlijk of vorm, wat ook te wijten kan zijn aan de gebruikte monitor en webbrowser door de gebruiker. Op deze manier raden we de klant aan om het product en zijn kenmerken zorgvuldig en grondig te raadplegen, om er zeker van te zijn dat ze op het moment van aankoop correct gecertificeerd zijn.

1.6 Prijsinformatie

De verkoopprijzen die in de online winkel worden aangegeven, worden weergegeven in euro's (€) en zijn onderworpen aan belasting op de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het geldende wettelijke tarief. Deze waarde is altijd inbegrepen in onze prijzen.

De kosten van de verzendservice zijn voor rekening van de gebruiker/koper en komen bovenop de totale waarde van de geselecteerde producten. U wordt op de hoogte gebracht van deze kosten voordat u uw bestelling bevestigt en het aankoopproces voltooit.

Siennainspo behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Het verbindt zich er echter toe de tarieven en prijzen toe te passen die zijn aangegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.

In het geval van een computer-, handleiding-, technische of enige andere oorsprongsfout die een substantiële wijziging veroorzaakt die niet door Siennainspo is voorzien in de verkoopprijs, wordt de bestelling als ongeldig en nietig beschouwd.

1.7 Aankoopproces

Om een ​​aankooporder te plaatsen, moet u naar www.siennainspo.com gaan en de onderstaande stappen volgen.

1.7.1 Registratie

Eerst moet u zich als klant op die website registreren door het elektronische formulier in te vullen volgens de instructies van elke stap. Na registratie kan de gebruiker zijn/haar product(en) kopen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke gegevens correct en volledig worden opgegeven, want alleen op deze manier kan Siennainspo de aanvaarding van de bestelling en de daaropvolgende levering garanderen.

1.7.2 Keuze van producten

Tijdens de navigatie in de online winkel kan de klant alle beschikbare artikelen en varianten bekijken en de artikelen selecteren die het beste aansluiten bij hun aankoopdoel. De producten die u wilt kopen, moet u in het virtuele winkelmandje plaatsen en u kunt altijd de items die u daar eerder hebt geplaatst, verwijderen, zonder afbreuk te doen aan bestellingen van andere producten. Zodra het selectieproces is voltooid, dient u uw bestelling te controleren en te controleren of deze aan de eisen voldoet. U moet nu doorgaan met uw betaling en daarmee de bestelling bevestigen.

1.8 Informatie

Siennainspo behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief fouten of weglatingen in een deel van de website zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Siennainspo kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving andere wijzigingen aanbrengen aan de website, materialen en producten of diensten die op de Siennainspo-website worden beschreven. De prijs van Siennainspo-producten wordt altijd vermeld op onze website, tenzij typografisch.
In het geval van een fout in de prijs van een product, nemen we contact op met de klant, waarbij we u de mogelijkheid bieden om de bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen of deze te annuleren met de juiste terugbetaling. Als de klant zijn bestelling wil terugbetalen, gebeurt dit met dezelfde betaalmethode als de bestelling.

1.9 Informatie Sienna Inspo


Marisa Matos Unipersonal/Siennainspo

Rua de Ceuta 34, 5D

2795-057 Linda-a-Velha

917703944

Voor elke vraag kunt u contact met ons opnemen via e-mail: hallo@siennainspo.com